Płatność SMS

W portalu został zaimplementowany system płatności SMS. Po wybraniu płatności tą metodą użytkownik zostanie przekierowany na podstronę zawierającą instrukcje. Płatności SMS PREMIUM za ogłoszenia zamieszczane w Serwisie obsługiwane są przez Eurokoncept Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ulica Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000270753 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 676 - 233 - 99 - 70, numer REGON 120379073, o kapitale 1.176.000,00 PLN.

Eurokoncept oświadcza, że na podstawie zawartej umowy z firmą Dotpay S.A., dysponuje prawem do świadczenia Usług Premium SMS i MMS pod marką Dotpay. Usługa Płatności SMS dostępna jest w sieciach Partnerów Dotpay: T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.

Płatności za pośrednictwem Systemu DOTPAY mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

SERWIS udostępnia klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu DOTPAY. Aby dokonać płatności za ogłoszenie poprzez wysłanie SMS Premium należy wysłać SMS o treści wygenerowanej przez Dotpay w formularzu płatności, na jeden z poniższych numerów. Przykładowa treść SMS-a to: TC.JEZ 59eb-23465 (gdzie 59eb-23465 to identyfikator transakcji).

Tabela opłat za usługę SMS Premium w Systemie DOTPAY: SMS Premium na numer 71068 - opłata 1 zł (1,23 zł z VAT) SMS Premium na numer 72068 - opłata 2 zł (2,46 zł z VAT) SMS Premium na numer 73068 - opłata 3 zł (3,69 zł z VAT) SMS Premium na numer 74068 - opłata 4 zł (4,92 zł z VAT) SMS Premium na numer 75068 - opłata 5 zł (6,15 zł z VAT) SMS Premium na numer 76068 - opłata 6 zł (7,38 zł z VAT) SMS Premium na numer 79068 - opłata 9 zł (11,07 zł z VAT) SMS Premium na numer 91058- opłata 10 zł (12,30 zł z VAT) SMS Premium na numer 91758- opłata 17 zł (20,91 zł z VAT) SMS Premium na numer 91958- opłata 19 zł (23,37 zł z VAT) SMS Premium na numer 92058- opłata 20 zł (24,60 zł z VAT)

UWAGA! Za usługi opłacone sms-em serwis nie wystawia faktur. Odpowiednia kwota zostanie doliczona do faktury, którą użytkownik otrzyma od swojego operatora sieci.

platnosci/platnosc_sms.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/14 11:57 przez admin

Copyright © 2012 AB Media. Wszystkie prawa zastrzeżone.